• hale magazynowe, warsztatowe i produkcyjne,
  • stacje kontroli pojazdów,
  • obiektów użyteczności publicznej,
  • obiektów usługowych i handlowych,
  • zagospodarowania przestrzeni publicznych: dróg, parków, placów zabaw,
  • projekty przebudowy, rozbudowy, docieplenia, modernizacji, rewaloryzacje, zmiany sposobu użytkowania, również w obiektach zabytkowych,
  • projekty budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych,
  • opracowania specjalistyczne niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych (m.in. rozbudowane karty informacyjne przewsięwzięcia, raporty oddziaływania na środowisko) i pozwoleń wodno-prawnych (m.in. operaty wodno-prawne, opinie hydrogeologiczne),
  • kosztorysy, specyfikacje, audyty energetyczne, ekspertyzy i opinie techniczne.

Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie, z zaangażowaniem i troską, od początku do zakończenia współpracy.